Дипломи и сертификати

Удостоверение за треньор, министерство на спорта
Свидетелство за квалификация, НСА
Свидетелство за квалификация, НСА
Диплома от Университета по хранителни технологии, инж.-технолог