Бягане в планината, срещу наклон

dynamic running uphill on trail male athlete runner side view