Стрес фрактура - метатарзални костици

Анатомия на ходилото – метатарзални костици, стрес фрактура при бягане