Тренировки с треньор Даниела Манева

Познаването на вашето прагово темпо на бягане е ценно поради няколко причини: показва текущата ви тренираност, може да се използва за създаване на тренировъчни зони, базирани на това темпо. Вижте как да го определите!