За всеки спорт, който си изберете, са нужни насоки. Или поне в началото.

Нужни са, за да усвоите коректното изпълнение на движенията, да се предпазите от травми и да сте по-ефективни и успешни!

А защо ни е необходим треньор по бягане, ако бягането е естествено за човека, така както и ходенето? Може би много от хората, занимаващи се непрофесионално с бягане, си задават този въпрос.

Движение на ръцете при бягане

Накратко може да бъде отговорено така:

  • за да подобрите своите резултати;
  • за да подобрите техниката си;
  • за да се предпазите от травми;

За постигането на резултати във всеки спорт се изисква време, постоянство и усилия. А обикновено това искат всички – резултати.

Много често бегачите се увличат в тренировки с все по-нарастващ обем и интензивност и без да се усетят, се озовават в кабинета на кинезитерапевта или пък се уморяват и си казват, че от тях бегачи не става.

Тренировки с треньор Даниела Манева

Важна е методологията и правилното планиране на натоварванията през цялата година. Важно е планирането и във всяка отделна седмица.

За тези неща, за работата с определени мускулни групи, за развиването на определени двигателни качества е нужен треньорът. Той може да прецени вашите силни и слаби страни и да ви помогне по пътя към вашата цел.