Цзу сан ли

Цзу сан ли точка се намира под коляното