Цзу Сан Ли е точка от нашето тяло, известна от древнокитайската медицина

Цзу сан ли точка се намира под коляното

Поставете длан на коляното, тя се намира под върха на безименния пръст